# طرح_درس_سالانه_دین_زندگی_2
درس:دین وزندگی2 کلاس :دوم دبیرستان مفاهیم اصلی کتاب   (طرح درس سالانه) مدت جلسات: 90 دقیقه نام دبیرستان: 12بهمن جنت شهر نام دبیر: علی شکاری نژاد ماه تاریخ جلسات عنوان دروس هدف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید