بسم الله الرحمن الرحیم

"چهل اسم از اسماء باری تعالی که همه ی بنی آدم بدان محتاج اندوجمله ی ارواح واجسام از ملائکه وجن و انس ونجوم و سیارات و اهل زمین ، وحوش و طیور وهرچه خدای آفریده همه فرمانبردار این اسماءاند."

به فراخور حال تا آن جا که توفیق رفیق راه شود به ذکر خواص و اثر این اسماء خواهم پرداخت ، تا انشاءالله با ترویج و تشویق ذکر ونام حضرت رب العالمین هم گشایش در کار مسلمین آید و هم حسنه ای بر نامه ی عمل حقیر افزوده و سیئه ای محو شود.

انتخاب از حقیر است و ترتیب اسماء براساس کتاب

اسم بیست و هشتم ( یا قاهر یا ذا البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامه)

خاصیت این اسم : این اسم به غایت عظیم الشأن است،آسمان و زمین و شمس و قمر و هرچه خدای تعالی آفریده به قدرت و عظمت این نام آفریده است و نقل است که این نام بر پیشانی عزرائیل نوشته شده و عزرائیل به قوت این اسم قبض روح کند.

...اگر کسی دشمن قوی داشته باشد و بخواهد او را هلاک کند باید بر خواندن این اسم (البته به عدد خاص) مداومت نماید.

خاصیت این اسم بسیار است از حب و بغض و زبان بندی و جذب قلوب و...  که به تجربه معلوم می شود.

منبع :خودآموز میرداماد کبیر درعلوم و فنون غریبه در تسخیرات و ختومات و احضارات جن ص 254

 دیگران قبل از حقیر توفیق این کار را یافته اند .شما با جستجوی "چهل اسم ازاسماءادریسی" در گوگل به هر چهل اسم شریف و خواص هر یک دست خواهید یافت. جهت تیمن و تبرک نام حضرت باری تعالی این پست را حذف نمی کنم.

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
prancess

کسی دعانویس غیر مسلمون سراغ داره؟خواهش می کنم اگه کسی رو سراغ دارید کمکم کنید.برای باطلیه طلسم و جادو می خوام.کارم انجام شه 500 شیرینی میدم09377420204 فرنیا هستم

prancess

کسی دعانویس غیر مسلمون سراغ داره؟خواهش می کنم اگه کسی رو سراغ دارید کمکم کنید.برای باطلیه طلسم و جادو می خوام.کارم انجام شه 500 شیرینی میدم09377420204 فرنیا هستم