سوالات آزمون چهار گزینه ای دین و زندگی ( 1 )

سوالات آزمون چهار گزینه ای دین و زندگی ( 1 ) 

1- با توجه به آیه شریفه  " و الشمس تجری . . ." کدام گزینه با معنا مطابقت دارد ؟

الف ) آسمان روان است .                      ج ) اندازه خورشید مشخص شده است

ب ) خورشید روان است                       د ) جریان خورشید قابل شهود است

2- با توجه به آیه  " و ایــّا ک نستعین "  کدام گزینه درست است ؟

الف ) از چه کسی جز تو مدد طلبم ؟            ج ) بی تو با نیستی قرینم

ب ) به درگاه چه کسی جز تو پناه برم ؟         د ) بهره هر موجودی را تو معین کردی

3- با توجه به حدیث  " ما عرفناک حق  معرفتک "  کدام گزینه درست است ؟

الف ) همت های بلند به ساحت تو راه یابند   ج ) پویندگان وادی معرفت چنانکه شایسته است تو را نشناخته اند

ب ) اندیشه های ژرف به ساحت تو راه یابند  د )خرد محدود را یارای آن هست که به معرفت خالق نامحدودش دست یابد .

 4- کدام گزینه در مورد نزدیکی و تقرب به خداوند صحیح است ؟

الف ) نزدیکی و تقرب به خداوند مکانی و ظاهری است

ب ) نزدیکی به خداوند مانند نزدیکی دو نفر در یک مکان  و نزدیک هم است ولی احساس نزدیکی نمیکنند

ج ) دوری از او بهترین نوع دوری است

د ) نزدیکی به خداوند یک نزدیکی حقیقی است

5- حدیث " هر جوان مومنی که قرآن بخواند ، قرآن با گوشت و خونش در می آید. " از کدام معصوم است ؟

 الف ) حضرت علی ( علیه السلام)                 ج ) حضرت امام حسین  ( علیه السلام)

ب ) حضرت محمد ( صلوات الله علیه )            د ) حضرت امام صادق  ( علیه السلام)

6- کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) حمد به معنای پاک دانستن است           ج ) سبحان الله به معنای " ستایش از آن خداست " است

ب )  تسبیح به معنای پاک دانستن است          د ) در تسبیح خداوند صفات سلبی را به او نسبت می دهیم 

7- کدام مورد از راههای رسید ن به ایمان و تقویت آن نیست  ؟

الف ) تفکر پیرامون آیات خدا در گشتره هستی          ج ) توجه به حضور در پیشگاه خداوند و  فرشتگان

ب ) توجه دائم به خداوند و ذکر و یاد او                  د ) انجام نیکی ها و دوری از گناهان

8-شعر زیر مربوط به کدام گزینه است ؟

" رهرو آن نیست که گهی تند  و گهی خسته رود * رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود " 

الف ) رعایت اصل تدریج  وتدام آن            ج ) قدم گذاشتن در راه خدا

ب ) رعایت اصل اعتدال                           د ) داشتن دوست همفکر ومهربان

9- کدام گزینه در مورد حرام درست است ؟

الف ) انجام آنها لازمه پیمودن سعادت است و بدون آن ها این راه طی نمیشود

ب ) عمل به آنها واجب نیست

ج ) رفتن به سوی کمال را آسان تر می کنند

د ) اعمالی که مانع پیمودن راه سعادت هستند و ما را از مسیر خوشبختی دور می کنند .

10- آیه زیر به کدام یک از راه های رسیدن به ایمان و تقویت آن مربوط میشود ؟

(( انّ فی خلق السماوات والارض و الختلاف الیل و النهار لایات لاولی الباب ))

الف )تفکر پیرامون آیات خدا در گستره هستی         ج)انجام نیکی ها و دوری از گناه 

ب ) توجه دائم به خداوند و ذکر و یاد او               د ) توجه به نعمت های خداوند

 

 

پاسخ پرسش های 4 گزینه ای دین و زندگی 1 

 

ا – گزینه  2 صحیح است.          6 – گزینه 2 صحیح است.

2- گزینه 1 صحیح است.            7- گزینه 3 صحیح است.

3- گزینه 3 صحیح است.            8- گزینه 1 صحیح است.

4- گزینه 4 صحیح است.             9- گزینه 4 صحیح است.

5- گزینه 4 صحیح است.            10- گزینه  1 صحیح است

/ 0 نظر / 20 بازدید