نام و نام خانوادگی :           آزمون درس دین و زندگی 3  سوم تجربی دبیرستان 12بهمن جنت شهر     وقت 10دقیقه

1- سبب اصلی محرومیت مردم از وجود حضرت حجت کدام است؟

الف) تکمیل نشدن قوانین حاکم بر جامعه از دیدگاه تاریخی        ب) تکمیل نشدن قوانین حاکم بر سیر تاریخی 
ج) نبودن شرایط مناسب وشایستگی لازم در جامعه             د) وجود دستگاه های حکومتی جبارومنافقین  

 

  2 - کدام یک از معانی زیر در ارتباط با آیه ی:«ان الله لا یغیرما بقومٍ حتی یغیروا ما بانفسهم» صحیح است؟

الف) به درستی که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا این که خودشان اراده کنند و دگرگون سازند. 
ب) به درستی که خداوند هر قومی را سرپرستی می کند وبه نفس های آنان آگاه است. 
ج) به درستی که خداوند آنچه را برای قومی تغییر می دهد،تا خودشان نخواهند دوباره تغییر نمی دهد. 
د) خداوند سرنوشت هر قومی را بخواهد تغییر می دهد گرچه خودشان نخواهند.  

  3 - کدام مورد از مشترکات همه ی ادیان و مذاهب می باشد؟

الف) امامت              ب) ظهور مصلح آخر الزمان             ج) ظهور مهدی (عج)                 د) غیبت  

  4 - بر اساس آیه ی شریفه ی : « وعد الله الذین ءامنوا منکم و عملو الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم » خداوند وعده داده است که چه کسانی را در زمین جانشین قرار می دهد ؟

الف) مستضعفین وکسانی که ناتوان شمرده شده اند.                  ب) کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند . 
ج) کسانی که در راه خدا جان خود را فدا کرده اند.                د) اهل کتاب و آن ها که بر محور توحیدی باقی مانده اند.  

5 - کدام مطلب از آیه ی شریفه ی :« و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر انّ الارض یرثها عبادی الصالحون» استنباط نمی شود ؟

  الف) پیش بینی آینده ی تاریخ در کتب آسمانی               ب) تورات بعد از زبور نازل شده است . 
ج) پیروزی نهایی حق بر باطل                              د) بندگان شایسته ی خداوند زمین را به ارث می برند. 

6 - کدام یک از آیات در ارتباط پیش بینی آینده ی تاریخ نمی باشد؟
الف) و نرید ان نمن الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمةً و نجعلهم الوارثین 
ب) رسلاً مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل 
ج) و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون 
د) هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله 

7 - آیه ی شریفه ی : « هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله » به کدام مطلب مستقیماً اشاره کرده است؟
الف) مبارزه ی دائمی حق و باطل                            ب) جانشینی مستضعفین در زمین 
ج) تبدیل دوران خوف به امنیت                              د) پیروزی اسلام بر سایر ادیان 

8 - کدام یک از فواید مشخصات امام زمان (عج) و حضور ایشان در جامعه نمی باشد؟
الف) پیروان آن حضرت ، امام خود را حاضر و ناظر بر مردم می یابند. 
ب) جامعه به صورت های گوناگون از هدایت های امام برخوردار می شوند. 
ج) پیروان حضرت از زمان ظهور آگاهی یافته و در نتیجه آمادگی بیش تر پیدا می کنند. 
د) جلوگیری از فریبکاری کسانی که خود را به دروغ مهدی موعود معرفی می کنند . 

9 - عمر طولانی امام زمان (عج) امری است .............
الف) غیر عادی و غیر ممکن از نظر عقلی                                 ب) عادی و امکان پذیر از نظر عقلی 
ج) غیر عادی و امکان پذیر از نظر عقلی                                 د) عادی و غیر ممکن از نظر عقلی 
10 - پویایی جامعه شیعه در طول تاریخ به کدام دو عامل وابسته بود ؟
الف) گذشته سبز و آینده سرخ                                             ب) گذشته سرخ و اعتقاد به عاشورا 
ج) آینده ی سبز و باور به مهدویت                                     د) اعتقاد به عاشورا و باور به مهدویت 

/ 0 نظر / 24 بازدید